Rezervácia vstúpi do platnosti po uhradení 30%-nej zálohy z ceny. Telefón: +421 918 396 009